• Serçe Akademi Eğitim Kataloğu

  Eğitimlerimizi Fiziksel Programlama, Kodlama, Web Tasarım ve 3D Tasarım olmak üzere 4 ana kategoriye ayırıyoruz.
Kategoriler

Eğitimlerimizi Fiziksel Programlama, Kodlama, Web Tasarım ve 3D Tasarım olmak üzere 4 ana kategoriye ayırıyoruz.

Fiziksel Programlama

Bilgisayar bilimini elektronikle buluşturan fiziksel programlama öğrencilerin sayısal düşünme becerilerini yaparak yaşayarak öğrenme metodu ile yaratıcı bir biçimde keşfetmeleri için eşsiz bir alandır.

 • Fiziksel programlama, programlama yeteneklerini kullanarak fiziksel sistemler ve fiziksel dünyadaki nesneler ile iletişime geçmeyi ifade eder.

 • Öğrenciler elektronik ekipmanların bir mikrodenetleyici tarafından nasıl kontrol edilebildiğini keşfeder.

 • Eğitimciler fiziksel programlama ile birçok disiplindeki bilgi ve becerileri arttıracak etkinlikleri derslerine entegre edebilir.

Lego Mindstorms EV3
Lego Mindstorms EV3 Python
Lego Education Wedo
Microbit
Arduino mBlock
Arduino IDE
Raspberry Pi
Mekatronik Projeler
Makey Makey
VEX

Programlama

Programlama bir bilgisayara istediklerimizi yaptırmamızı sağlayan komutların bütünüdür.

 • Çocuklar kod yazmayı öğrendiklerinde sadece bilişsel becerilerle beraber problem çözüm adımlarını da öğrenirler.

 • Çağımızın okur yazarlığı olan kodlamanın öğrenilmesi teknolojiyi sadece tüketmek yerine teknolojinin nasıl kontrol edildiğini anlamamızı sağlar.

 • Mevcut küresel ekonomide rekabet edebilmek için bireylerin kapsamlı beceri setlerine sahip olmaları gerekir.

Scratch
MIT App Inventor
Python
Bilgisayar Bilimi
Small Basic
Greenfoot/Alice
Yapay Zeka

Web Tasarım

Metinlerden oluşan internet sitelerinden karmaşık internet uygulamalarına ve sosyal medya uygulamalarına kadar değişen tüm çalışmalar web tasarım ve geliştirmenin bütünüdür.

 • Günümüzde dijital ve sosyal medya uygulamalarının kazançları milyar dolarlarla ifade edilmektedir.

 • Ana teması fark yaratmak olan 21. Yüzyılda öğrencilerimize web geliştirme ve tasarım becerilerini kazandırarak kendilerini dijital ortamda geliştirecekleri ürünler ile ifade etmelerini sağlıyoruz.

HTML
CSS
Javascript

Tasarım

Gelişen katmanlı üretim teknolojileri beraberinde 3D tasarım ve simülasyon becerilerini gerektiriyor.

 • Gelişen teknolojilere paralel olarak tasarım algılarını kuvvetlendirmek ve 3D tasarım temellerini öğrenmek 21. Yüzyıl insanları için oldukça önemlidir.

 • Ürünlerini kolay prototiplemeleri, zihinlerinde canlanan ürünleri somut objelere dönüştürmeleri ve simülasyonlar yapabilmeleri için çağımızın en işlevsel uygulamalarının nasıl kullanılacağını öğrencilerimize aktarıyoruz.

TinkerCAD
Solidworks
Sketchup
Origami
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Dersler

Proje havuzumuzda 700+ projeyi sizlere sunuyoruz.

4 Müfredat (Önerilen Yaş 10+)
Lego Mindstorms EV3
Bilişsel beceriler ve tasarım becerileri kullanılarak temel seviyeden profesyonel çalışmalara kadar birçok robot tasarımı yapılır.
3 Müfredat (Önerilen Yaş 7+)
Lego Education WeDo 2.0
Lego’nun ergonomik yapısı ve kolay kullanılabilir grafiksel programlama arayüzü ile robotik bilimine ilk adım atılır.
3 Müfredat (Önerilen Yaş 8+)
Scratch
Scratch ile algoritma mantığına ve bloklar ile kodlamaya giriş yapılarak hikayeler, animasyonlar ve oyunlar programlanır.
3 Müfredat (Önerilen Yaş 7+)
Microbit
Cepte saklanabilir boyuttaki mini bilgisayar micro:bit ile bir çok disiplini ve el becerilerini birleştiren eğlenceli aktiviteler yapılır.
4 Müfredat (Önerilen Yaş 10+)
Arduino mBlock
Scratch temelli mBlock uygulaması ile blok tabanlı kodlama yapılarak elektronik devrelerin kontrolü sağlanır.
2 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Arduino IDE
C, C++ temelli Arduino Tümleşik Geliştirme Arayüzü kullanılarak sözdizimi ile kodlama yapılır ve elektronik devrelerin kontrolü sağlanır.
2 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Raspberry Pi
Python temelli sözdizimi ile kodlama yapılır ve elektronik devrelerin kontrolü sağlanır. Çalışmalarda IoT kavramı ve ROS yazılım iskeleti kullanılarak ileri robotik çalışmaların yapılması hedeflenir.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Mekatronik Projeler
Tasarım, elektronik ve bilgisayar becerilerini kaynaştıran disiplinlerarası çalışmalar ile uzun soluklu çalışma gerektiren ürünler üretilir. Çalışmalar Solidworks, Arduino ve Raspberry Pi temellidir.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
Python
Yapay zeka ve makine öğrenmesinin geleceğini inşa edecek olan, kolay okunan ve kolay yazılan Python dilinin temelleri öğrenilir.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Matematiksel Modelleme
Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin gerektirdiği bir dizi istatistik ve modelleme becerisi üzerine çalışılır.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Yapay Zeka
Makinelerin insanlar gibi düşünerek kendi kendilerine iyileşmelerini ve gelişmelerini amaçlayan Yapay Zeka çalışmaları yapılır.
2 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Makine Öğrenmesi & Derin Öğrenme
Bilgisayarın büyük veri setleri üzerine katmanlı bir biçimde çalışarak bu verileri işlemesi ve anlamlandırması sağlanır. Sonrasında makine öğrenmesinin alt kümesi olan ve daha az müdahale gerektirmesi yönüyle ayrışan Derin Öğrenme üzerine çalışmalar yapılır.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
MIT App Inventor
Sürükle bırak yapısı ve kütüphaneleri sayesinde kolaylıkla android uygulamaları geliştirmeyi sağlayan MIT App Inventor ile mobil programlama yapılır.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayarların çalışma şekilleri, yazılım, donanım ve yazılım ile donanım arasındaki ilişki işlenerek altyapı oluşturulur.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 10+)
MS Small Basic
Small Basic programlama ve ilişkili IDE’ler ile basitleştirilmiş metinsel kodlamaya giriş yapılır.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 8+)
Kodu Game Lab
Görsel programlamlama ile oyunlar oluşturulur. Oyun temelli öğrenme süreçleri ders ile ilişkili projelerin tümünde işletilir.
2 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
HTML/CSS
Bir web sitesinin görsel iskeletinin oluşturulması ve biçimlendirilmesi için kullanılan HTML ve CSS öğrenilerek web geliştirmeye başlanır.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
Javascript
Yeterliliği ve kullanım alanı çok geniş olan Javascript dilinin kullanımı etkileşimler ve yeni yetenekler ile web geliştirmeye devam edilir.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 7+)
TinkerCAD
Kolay anlaşılır arayüz ve basit araçlar ile 3D tasarım temelleri üzerine çalışılır, modeller oluşturulur ve nasıl çıktı alınacağı öğrenilir.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 14+)
Solidworks
Profesyonel bir tasarım ve simülasyon uygulaması olan Solidworks ile statik ve hareketli 3D modeller tasarlanır.
1 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
Sketchup
Sade arayüze sahip Sketchup 3 boyutlu modelleme yazılımı ile modelleme gerektiren mimarlık, mühendislik ve oyun geliştirme gibi alanlarda projeler yapılır.
3 Müfredat (Önerilen Yaş 12+)
Microsoft Office Temel Eğitimi
Günümüzde tüm kurumların olmazsa olmazı haline gelmiş olan temel Microsoft programlarının kullanımı temel bilgisayar becerileri ile birlikte işlenir.
3 Müfredat (Önerilen Yaş 7+)
Temel Elektronik & Tasarım Çalışmaları
Temel elektrik devrelerini kavramak, el becerilerini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve özgün tasarımlar yapabilme becerilerini geliştirmek için her biri bir problem çözümüne ve tamamı genel bir hikayeye göre planlanarak proje temelli çalışmalar yapılır.
3 Müfredat (Önerilen Yaş 7+)
Sanat
Veri analizi, algoritmik gelişim süreci ve genel olarak bilimsel düşünme konularındaki yeteneklerin geliştirmesi ile beraber empati ve sorumluluk problemlerinin önüne geçebilmek adına sanat ve beşeri bilimler aracılığı ile etik ve empati öğretileri yapılır. Tüm projelerde izlenen yöntemlere ek olarak sanat dallarına ayrı dersler olarak da yer verilir.